Q betekenis & definitie

Q - v. (-’s), 17de letter van het alphabet; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met Q beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 500000; — verder in afkortingen :

Q. A. — quod attesten — hetgeen ik getuig;
Q. B. — Queen’s-bench, zie aldaar;
Q. B. F. F. Q. S. — quod bonum, félix, faustumque su — hetgeen goed, gelukkig en gezegend moge zijn, (of) God geve daartoe Zijn zegen;
Q.D.B.V. quod Deus bene vertat — hetgeen God ten goede moge keeren, (of) God doe het wel gelukken;
Q.E. quinta essentia -zie quintessens;
q.e. quod est hetwelk beteekent;
Q.E.D. quod erat demonstrandum hetgeen te bewijzen was;
Q.F.F.Q.S. quod felix, faustumque sit -hetgeen gelukkig en gezegend moge zijn;
Q.L. quantum libet zooveel als men belieft;
Q.P. of Pl. quantum placet -de hoeveelheid naar welgevallen;
Q.Q. qualitate qua in hoedanigheid van, gevolmachtigd als
Q.S. quantum satis of sufficit zoveel als genoeg is; de vereischte hoeveelheid;
Q.V. quantum vis zooveel gij wilt;
quaer. quaritur, zie aldaar
quaest. quastie, zie aldaar
quat. quatertemper, zie aldaar

Laatst bijgewerkt 22-11-2018