Qua betekenis & definitie

Qua bw. in hoedanigheid van : qua dokter kwam hij alleen; qua talis, als zoodanig ; qua mandatarius, als gevolmachtigde; qua professor, als hoogleeraar.

Laatst bijgewerkt 22-11-2018