Paalgeld betekenis & definitie

Paalgeld - o. (-en), geld, hetwelk door de schippers voor het onderhoud van paalwerk betaald moet worden; ...GORDING, v. (-s, -en), rij meerpalen in het water; afsluiting van meerpalen om den ingang te versperren; — zware eiken plank welke met ringen aan het paalwerk van zeeweringen : wordt vastgeslagen, om daaraan meer stevigheid te geven; ...HOOFD, o (-en), hoofd, steiger, uit aan elkander verbonden palen samengesteld; ...HOUDER, m. (-s), (waterw.) vierkant stuk hout (thans ook van ijzer) dat men op den heipaal zet, om hem bij ’t indrijven rechtstandig te houden; ...HOUT, o. hout geschikt voor palen; ...HUIS, o. (-zen), (w. g.) paalwoning; ...HUT, v. (-ten), (w. g.) paalwoning; ...JUK, o. (-ken), juk gevormd door twee palen en een verbindingsstuk.

Laatst bijgewerkt 22-11-2018