Gepubliceerd op 02-09-2018

Gegeven

betekenis & definitie

GEGEVEN, bn. (wisk.) (van hoeveelheden of grootheden) bekend ten opzichte van hare grootte, en dus dienende ter oplossing van een vraagstuk; een gegeven getal in de tweede macht verheffen; twee rechte lijnen gegeven zijnde, vraagt men hare gemeene maat bij benadering te vinden;

— (van eene tijdseenheid of ruimte-uitgebreidheid) vooraf vastgesteld, bepaald: op een gegeven oogenblik iets doen; op een gegeven punt samenkomen;
— in de gegeven omstandigheden, in de omstandigheden, zooals zij door den loop der dingen bepaald zijn of zich voordoen, in dezen staat van zaken; in het gegeven geval, in dit geval.