Fabel betekenis & definitie

FABEL, v. (-s, -en), verdichte vertelling waarin men de eene of andere waarheid, die men niet openlijk wil uitspreken, aanschouwelijk wil voorstellen, en waarin men aan dieren of dingen toedicht, wat op de menschenwereld toepasselijk is; — de moraal eener fabel, zedenkundige les; — de fabel van een gedicht, van een tooneelstuk, de zakelijke inhoud daarvan; — (fig.) verdichtsel, logen al wat gij daar zegt, is slechts eene fabel. FABELTJE, o. (-s).

Laatst bijgewerkt 02-09-2018