WAARHEID betekenis & definitie

WAARHEID - v. het ware; overeenstemming van het denkbeeld met zijn voorwerp, van een verhaal of bericht met eene zaak, van wat men zegt met hetgeen men denkt: de waarheid zoeken; — de nuchtere waarheid zeggen, de waarheid en niets meer; — dat is bezijden de waarheid, niet geheel juist; — de waarheid te kort doen, onwaar zijn; — de waarheid huldigen, waar zijn ; — dat is in strijd met de waarheid; dat strijdt tegen de waarheid; — er is veel waarheid in die schilderij; de waarheid wil niet altijd gezegd zijn; (fig.) iem. (eens flink) de waarheid zeggen, hem berispen, hem verwijtingen doen; — in waarheid inderdaad, werkelijk; —, mv. (...heden), iets dat waar is : de waarheden van den godsdienst; wiskundige waarheden; dat zijn historische waarheden.