Behandelen betekenis & definitie

BEHANDELEN, (behandelde, heeft behandeld), door de handen laten gaan, met de handen bewerken die boter is niet goed behandeld; — voorzichtig te behandelen (bv. op een kist met glaswerk), ermede omgaan; — iem. goed, slecht, als zijn broer behandelen, zich ten opzichte van iem. goed, slecht gedragen; iem. met minachting behandelen, bejegenen; zijne ondergeschikten goed behandelen; — die. koopman behandelt ons billijk, vraagt niet te veel; — een onderwerp behandelen, het in een gepasten vorm bespreken of beschrijven; — eene les met de leerlingen behandelen, bespreken; — zich bezighouden met eene kwestie behandelen; — Rubens behandelde vele onderwerpen uit de gewijde geschiedenis, koos die uit voor zijne schilderijen; — (muz.) die fuga is zeer schoon behandeld, uitgevoerd; — eene zaak voor de rechtbank behandelen, berechten, (ook) die verdedigen; — dat zaakje zal ik wel behandelen, opknappen, in orde brengen; — je kunt dat nog niet behandelen, bewerken, (ook) ermede omgaan; — een patiënt behandelen, dien als geneesheer onderzoeken, waarnemen, hem voorschrijven wat hij doen moet om beter te worden.

Laatst bijgewerkt 01-09-2018