Actie betekenis & definitie

ACTIE, v. (-s, actiën), aanklacht, rechtsvervolging, rechtsvordering; — zonder actie of refactie, zonder recht op schadevergoeding (bij eene verkooping); — gevecht, ontmoeting met den vijand; — eene actie met iem. hebben, met iem. in twist zijn; — er zit geene actie in dat stuk, geene handeling; — beweging, drukte: wat heeft die man eene actie; — aandeel (in eene onderneming of maatschappij): de actiën rijzen of dalen, worden meer of minder waard; — de actiën zijn bij hem gedaald, hij is gedweeër geworden, (ook) zijne verwachting is verminderd.