Wat is de betekenis van actie?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

actie

Het begrip actie heeft 6 verschillende betekenissen: 1) handeling of geheel van handelingen. handeling of geheel van handelingen, meer in het bijzonder om een bepaald doel te bereiken; ook: werking van een bepaalde kracht, met name in de verbinding actie en reactie. 2) gezamenlijke inspanning. gezamenlijke op een doel gerichte inspan...

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

actie

actie - Zelfstandignaamwoord 1. handeling, bedrijvigheid Actie ondernemen. Ik heb hem nog nooit zo in actie gezien. 2. georganiseerde campagne die een bepaald, meest sociaal of politiek, doel nastreeft Er werd act...

2024-07-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

actie

actie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ac-sie 1. beweging of handeling ♢ Jan houdt niet van stilzitten, hij wil actie 1. de politie moet in actie komen [de politie moet iets gaan doen]...

2024-07-18
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

actie

De brandweer is laat in actie geschoten (gekomen).

2024-07-18
Marc De Coster

Marc de Coster (2007)

Actie

Actie - theaterjargon voor handeling: Dat stuk heeft veel actie.

2024-07-18
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

actie

(i) militair eufemisme voor een aanval, een treffen met de vijand, ook een oorlogsdaad in het algemeen. Actie heeft als voordeel dat het veel neutraler klinkt. Het kabinet-Kok heeft zich bij de NAVO-acties neergelegd en neemt zijn deel in de verantwoordelijkheid daarvoor door de inzet van Nederlandse strijdkrachten in deze oorlog, maar van harte ga...

2024-07-18
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

actie

Een actie is: 1) (dans): een beweging als: buigen, strekken, draaien, lopen, glijden, kruipen, veren, rollen, zwaaien, balanceren, gebaren, springen, danspassen maken; 2) (drama): een zichtbare handeling tijdens spel.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Actie

Zichtbare handeling tijdens (→) spel Elke handeling heeft een uiterlijk, waarneembaar aspect, namelijk dat wat men op het toneel doet en een innerlijk aspect, namelijk de beweegreden, (→) het motief, om die handeling zò te doen. Literatuur - H. Coppens, Over toetsen, 1996 - Hans van Dam, Theater in gebruik, 1996