Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Recent

betekenis & definitie

(<Fr.), bn., van kort geleden, uit de laatste tijd, pas voorgevallen : dat feit is nog van recente datum ; volgens recente onderzoekingen; — recente harsen, die van de levende boom worden getapt of onder nog levende bomen worden geraapt, tgov. fossiele harsen; — (biol.) recente flora, fauna, planten, dieren die gelijk zijn aan de nog levende.