Wat is de betekenis van recent?

2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

recent

recent - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-cent 1. niet lang geleden gemaakt of gebeurd ♢ ik heb het gelezen in een recent artikel Bijvoeglijk naamwoord: re-cent ... is recenter dan ... ...

Lees verder
1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Recent

van jonge datum; hedendaags

1974
2021-09-27
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

recent

(L., recens = nieuw), thans nog levend of pas uitgestorven.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

recent

[➝Fr.], bn. 1. van kort geleden, uit de laatste tijd, pas voorgevallen: dat feit is nog van recente datum; 2. (biologie) thans (nog) voorkomend, in tegenstelling tot uitgestorven: recente soorten.

Lees verder
1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Recent

nieuw, pas gebeurd

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Recent

(<Fr.), bn., van kort geleden, uit de laatste tijd, pas voorgevallen : dat feit is nog van recente datum ; volgens recente onderzoekingen; — recente harsen, die van de levende boom worden getapt of onder nog levende bomen worden geraapt, tgov. fossiele harsen; — (biol.) recente flora, fauna, planten, dieren die gelijk zijn aan de nog...

Lees verder
1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

recent

van jonge datum, uit de laatste tijd, pas gebeurd.

1923
2021-09-27
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Recént

(recens), pas geleden gebeurd, jong, nieuw (bijv. van geschriften).

1910
2021-09-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Recent

Recent - pas gebeurt, nieuw.

1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Recent

Recent - bn. (-er, -st), nieuw, pas gebeurd, onlangs: dat feit is nog van recenten datum.

1864
2021-09-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

recent

recent - bn. (recenter, recentst), nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs