Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Aandacht

betekenis & definitie

v. (g. mv.), het opzettelijk aan of over iets denken, het vertoeven met de gedachte bij iets: de aandacht vestigen, trekken, boeien, bezighouden, storen, vermoeien, afleiden; met aandacht het gesprek, een voordracht volgen, zonder een woord te laten ontglippen, zeer oplettend ; — te veel van iemands aandacht vergen, iem. vermoeien; — (fig.) hij is onze aandacht waardig, verdient onze belangstelling; — [In de zin van godsvrucht, vrome overpeinzing, in de 17de E. niet ongewoon, wordt het thans als germanisme gevoeld.]