Wat is de betekenis van Aandacht?

2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aandacht

aandacht - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) gerichte belangstelling of interesse attentie! attentie! mag ik even uw aandacht. De dokter had veel aandacht voor zijn patiënten. Woordherkomst samenstelling van aan en dacht(werkwoord)...

Lees verder
2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aandacht

aandacht - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-dacht 1. het opletten, niet aan andere dingen denken ♢ wilt u even luisteren, mag ik even uw aandacht? 1. er aandacht aan schenken [er bewust mee bez...

Lees verder
2017
2021-01-25
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aandacht

Het lijkt wel of het richten van de aandacht altijd gekoppeld is aan posities in de ruimte: we letten op een fietser of een geluid links van ons, een bal die van links naar rechts beweegt, enzovoort. Coverte aandacht wordt beschouwd als een neuraal proces dat het signaal van een bepaald deel van het zintuiglijke panorama versterkt. In geheugenzoek...

Lees verder
2017
2021-01-25
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

aandacht

aandacht - 1. Selectief gebruik van de informatie uit de omgeving, vorm van prikkelfiltering die hoofdzakelijk deze prikkels doorlaat voor integratie die op een gegeven ogenblik belangrijk zijn voor het organisme. 2. Laagste niveau van bewustzijn: het hebben van a. en de mogelijkheid deze te richten. De a. wordt in de hersenschors gecontroleerd doo...

Lees verder
2003
2021-01-25
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Aandacht

Te veel aandacht is niet goed voor baby's. Een baby kan eigenlijk nooit te veel aandacht krijgen. Hoe meer aandacht hij krijgt, hoe veiliger hij zich gaat voelen en hoe beter hij zich kan ontwikkelen. Naast alle liefde en aandacht die je hem geeft, heeft hij natuurlijk wel genoeg rust nodig. Pas vanaf een maand of acht gaan kinderen aan gewoonten w...

Lees verder
1994
2021-01-25
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Aandacht

Onderdeel van de inleiding van een presentatie om het publiek geboeid te krijgen.

1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

aandacht

aan'dacht, v./m. (geen mv.), het opzettelijk aan of over iets denken, het vertoeven met de gedachte bij iets : de — vestigen, trekken, boeien, bezighouden, storen, vermoeien, afleiden; met — een voordracht volgen, zonder een woord te laten ontglippen, zeer oplettend; te veel van iemands vergen, iemand vermoeien. (In de zin van godsvrucht, vrome ove...

Lees verder
1965
2021-01-25
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

AANDACHT

het geestelijk geconcentreerd zijn op iets. Aandacht bereidt de persoon voor op en leidt hem tot waarneming en de reactie daarop.

1954
2021-01-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Aandacht

het vermogen van de psyche, ons denken op een bepaald onderwerp te richten; kan bij allerlei geestesziekten op allerlei wijze gestoord zijn.

1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aandacht

v. (g. mv.), het opzettelijk aan of over iets denken, het vertoeven met de gedachte bij iets: de aandacht vestigen, trekken, boeien, bezighouden, storen, vermoeien, afleiden; met aandacht het gesprek, een voordracht volgen, zonder een woord te laten ontglippen, zeer oplettend ; — te veel van iemands aandacht vergen, iem. vermoei...

Lees verder
1936
2021-01-25
Koenen woordenboek

Koenen woordenboek 1936

aandacht

v. (oplettendheid, opmerkzaamheid, belangstelling): iets met volgen; naar iets met kijken; de (of: zijn) vestigen op; dat trekt de -; geen schenken aan. Opm. vrome in de bet. van „godsdienstige overpeinzing”, is een germanisme.

1908
2021-01-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Aandacht

(Fr.: attention; Duitsch: Aufmerksamkeit; Eng.: attention), de toestand van den geest in afwachting.

1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aandacht

Aandacht - v. het richten van de gedachten op een bepaald iets; - de aandacht vestigen, trekken, boeien, bezighouden; storen, vermoeien, afleiden; (fig.) hij is onze aandacht waardig, verdient onze belangstelling, achting, liefde, enz.

1870
2021-01-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aandacht

Aandacht is de vrucht van onze pogingen, om onze gedachten op een bepaald onderwerp te vestigen. Het woord wordt vooral gebruikt van hen, die met inspanning naar de lessen van een onderwijzer of naar de taal van een redenaar luisteren. Men is aandachtig, wanneer men zijne gedachten daarbij bepaalt zonder op iets anders te denken. Een hoogere trap v...

Lees verder