Milieu betekenis & definitie

Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft, ook wel het sociale milieu genoemd.

Milieu wordt ook wel omgeving genoemd. Het begrip milieu kan naar twee dingen verwijzen. Dit is het fysieke milieu, alle relaties tussen populaties van organismen, en naar de relaties binnen populaties van een bepaald organisme. Dit zijn de intraspecifieke relaties of betrekkingen.

Het fysieke milieu is het centrale thema van de ecologie. De milieufactoren hebben invloed op de reacties van organismen, populaties en ecosystemen. Er bestaan twee verschillende soorten ecosystemen. Dit zijn de levensgemeenschap en de biotoop. Met de levensgemeenschap wordt het levende of biotische deel bedoeld. Met de biotoop wordt de biologische, natuurlijke leefruimte met daarin min of meer dezelfde leefomgeving bedoeld.

Het milieu wordt beïnvloed door twee factoren. Deze twee milieufactoren zijn de abiotische milieufactoren en de biotische milieufactoren. Het abiotische deel (de externe milieufactoren) heeft grote invloed op het biotische deel van het ecosysteem. Biotische factoren zijn organismen van andere soorten in een bepaald ecosysteem die invloed kunnen hebben op het leven en de populatie van een soort. Een voorbeeld hiervan is de hoeveelheid regenval dat bepalend is voor de hoeveelheid planten en bomen die groeien in bijvoorbeeld een regenwoud of een woestijn. Een voorbeeld van abiotische milieufactoren zijn de vele handelingen van de mens. De mensheid legt druk op het milieu door middel van vervuiling. Dit wordt ook wel milieudruk genoemd. Schade dat mensen het milieu toebrengen zijn uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuverontreiniging en aantasting van het milieu, dat vervolgens kan leiden tot chronische wijzingen in het landschap of het globale ecosysteem.

Gepubliceerd op 18-04-2016