Wat is de betekenis van milieuverontreiniging?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

milieuverontreiniging

milieuverontreiniging - Zelfstandignaamwoord 1. vergiftiging van de leefomgeving door menselijke activiteiten Veiliger scheepvaart betekent een kleinere kans op aanvaringen, wat dan weer het risico op milieuverontreiniging vermindert, stelt Joris Brouwers. Hij stond aan de leiding van het project o...

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

milieuverontreiniging

milieuverontreiniging - zelfstandig naamwoord uitspraak: mil-jeu-ver-ont-rei-ni-ging 1. vervuiling van bodem, lucht en water ♢door toename van onze welvaart kwam er ook meer milieuverontreiniging Zelfstandig naamwoord: mil-jeu-ver-ont-rei-...

Lees verder
1984
2022-01-20
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

milieuverontreiniging

(milieuvervuiling), het voorkomen van componenten in water, bodem en lucht (het abiotische milieu) en in plant, dier en mens (het biotische milieu) van materiële of energetische oorsprong, die op de een of andere wijze schade of hinder toebrengen aan mens, dier of plant. Voorbeelden hiervan zijn toxische stoffen, stank, stof, geluid, radioacti...

Lees verder
1972
2022-01-20
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Milieuverontreiniging

v., de door menselijk handelen veroorzaakte afgifte van stoffen en energie aan het milieu, in zulke grote hoeveelheden of intensiteiten dat zij op zichzelf of te zamen nadeel voor de gezondheid van de mens of aanmerkelijke hinder opleveren en/of schade berokkenen aan dieren, planten of ecosystemen. © Bij de aanpak van het milieuverontreiniging...

Lees verder