Organisme betekenis & definitie

Een organisme is een levend biologisch wezen met een eigen metabolisme.

Iedere één- of meercellige levende structuur, die in staat is om te groeien en te reproduceren, is een organisme. Voorbeelden van een organisme zijn mensen, dieren, schimmels, planten en bacteriën.

Een organisme wordt vaak gezien als een samenstel van chemische reacties en fysische verschijnselen, in onder meer de fysiologie, biologie en de biochemie. Organismen kunnen ook bestudeerd worden in hun relatie tot elkaar en tot het milieu. Dit wordt onder meer in de ecologie gedaan.

Al sinds de 18e eeuw proberen mensen de organismen in te delen. Bijna alle soorten organismen zijn onderverdeeld in een bepaald rijk, en hierdoor is er een stelsel ontstaan. Echter zijn er veel verschillende theorieën over het indelen, waardoor er verschillende stelsels zijn. Het eerste stelsel dateert uit 1984 en het laatste stelsel is in 2004 bedacht. Toch wordt vaak het stelsel gebruikt dat bestaat uit het Schimmelrijk (Fungi), het Bacterierijk (Bacteria), het Plantenrijk (Plantea) en het Dierenrijk (Animalia).

Elk organisme bestaat uit één of meerdere cellen. Een bacterie bestaat uit één cel. Dieren, planten en schimmels bestaan uit meerdere cellen. Elk rijk heeft een eigen soort cel.