Ecologie betekenis & definitie

De ecologie is een deel uit de biologie. Deze wetenschap richt zich op de wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen en hun omgeving.

Het woord ecologie komt van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (wetenschap). De ecologie werkt via verschillende benaderingen. Bij de benadering die uitgaat van de soort (bijvoorbeeld het soort dier of organisme) kijken wetenschappers naar de wisselwerking van die bepaalde soort en het milieu. In de biogeografie kijkt men naar het voorkomen van soorten en de geografische plaats waar deze soorten voorkomen. In de biogeografie is de aarde ingedeeld in zones of biomen, elk met hun eigen kenmerken. Daarnaast wordt er in de ecologie veel gekeken naar de ecosystemen. Dit is het geheel van organismen in een gebied in wisselwerking met de op die plaats aanwezige milieufactoren.

Laatst bijgewerkt 08-04-2015