Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 24-06-2012

Thema

betekenis & definitie

Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk.

In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan van een kunstwerk dat door een beeldend kunstenaar of litterator uitgewerkt en verbeeld wordt. In de muziek betekent een thema het gegeven van harmonische, karakteristieke of ritmische vorm, dat de grondslag kan vormen van een grote compositie. Een thema is tevens een muzikaal gegeven voor een min of meer gesloten compositievorm. Van structuur kan het vrij compact zijn zoals in een fuga en sonatevorm, maar het kent ook een uitgebreide periodebouw; de variatievorm.