Zin betekenis & definitie

Een zin is een verzameling woorden die achter elkaar een logisch geheel vormen.

Een volledige zin bevat altijd enkele standaard onderdelen zoals een persoonsvorm en een onderwerp. Het gaat in een zin om een actie die wordt verwoord door het werkwoord en uitgevoerd door het onderwerp. Naast de vaste onderdelen kan een zin uit nog meer delen bestaan. Het lijdend voorwerp is het voorwerp waarop de handeling van het werkwoord (in)direct betrekking heeft. Het meewerkend voorwerp geeft aan voor wie of aan wie de actie wordt uitgevoerd. Elke zin kan in deze specifieke onderdelen worden verdeeld, dit heet taalkundig ontleden. Alleen in enkele speciale gevallen bestaan Nederlandse zinnen niet uit een persoonsvorm en onderwerp. Dit is altijd het geval als men praat in gebiedende wijs of als er niet meer woorden nodig zijn, zoals bij "Brand!".