Wortel betekenis & definitie

Met wortel en tak uitroeien, volledig en grondig doen verdwijnen.

Maleachi 3:19 (NBV; NBG-vertaling Maleachi 4:1) stond model voor de uitdrukking met wortel en tak: ‘Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven’ (NBV). Gewoonlijk spreekt men van met wortel en tak uitroeien, wanneer men iets volledig wil laten verdwijnen; een zekere dwang of gewelddadigheid is de uitvoering daarvan meestal niet vreemd.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Maleachi 4:1. Ende de toekomstige dach salse in vlamme setten, seyt de HEERE der heyrscharen, die hen noch wortel, noch tack laten en sal.

Gebruiksvoorbeeld: De Turkse autoriteiten hebben zich voorgenomen deze zomer een eind te maken aan de Koerdische opstand, dat wil zeggen de PKK met wortel en tak uit te roeien. (NRC, mei 1994)

Gebruiksvoorbeeld: We zijn het aan de miljoenen doden die vielen in de strijd tegen dit demonendom en de generaties die na ons komen verplicht om dit kwaad [neonazisme] in een zo vroeg mogelijk stadium met wortel en tak uit te roeien. (Meppeler Courant, apr. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017