Grond betekenis & definitie

Heilige grond, gewijde plaats; ruimer: plaats of terrein met een bijzondere waarde voor iemand, plek die niet aangetast mag worden.

Het is niet zeker maar ook niet uitgesloten dat de volgende bijbelplaats ten grondslag ligt aan deze uitdrukking. Het betreft de geschiedenis van de roeping van Mozes bij het brandende braambos. God roept Mozes vanuit de braamstruik, en als deze dichterbij komt klinkt het: ‘Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond’ (Exodus 3:5, NBG-vertaling; de NBV heeft ‘de grond waarop je staat is heilig). Daarna maakt God zich bekend en ontvouwt hij zijn plannen om door Mozes het joodse volk uit Egypte te bevrijden.

Bijbelcitaat: Leidse vertaling (1899-1912), Exodus 3:5. Jahwe zeide: Treed niet nader. Ontschoei uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond.

Gebruiksvoorbeeld: Op deze heilige grond [voetbalveld RC Oost-Souburg] speelde hij [Danny Blind] zijn eerste wedstrijd. (NOS-Journaal, 5-8-1999)

Gebruiksvoorbeeld: Ik [zou] graag de kussens van de banken halen, dat zou de akoestiek ten goede komen [van het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden]. Maar dat zal wel onbespreekbaar zijn, ze zijn net nieuw en dit is natuurlijk heilige grond voor de universiteit. (Mare, 22-4-1999, p. 19)

Gebruiksvoorbeeld: Er [in Maassluis] zijn wel mooie plekjes, maar geen honderd zoals in Amsterdam. Laten we zeggen: drie. Maar voor mij is het heilige grond, aan elke straathoek kleeft een herinnering. (M. ’t Hart in Volkskrant Magazine, 11-9-1999, p. 11)

Gepubliceerd op 11-05-2017