2019-10-23

Vallen

zie ook de ballen (hou ze vasten laat ze niet vallen): 1. laat hem niet-, schertsend gezegd tegen een manspersoon in een urinoir. Wanneer je je als man even wilt verwijderen wegens een eenvoudige sanitaire handeling, krijg je te horen, als je je tenminste bevindt in uiterst spiritueel gezelschap: ‘Laat hem niet vallen!’ (Jos Brink: Stukje voor stukje, 1985) 2. - op iets/iemand, een voorkeur hebben voor iets, iemand; dol, verliefd zijn op. Oorspr. een Bargoense uitdr. (vermeld door Endt en...

2019-10-23

vallen

1. Van een kaart: bijgespeeld worden. Bijvoorbeeld in: ‘onder het aas viel de heer’. 2. Van een kleur: rond zitten. Bijvoorbeeld in: ‘de troeven vielen niet’.

2019-10-23

vallen

Vallen is een actie (1) waarbij het lichaamszwaartepunt snel in de richting van de grond beweegt (zie beweging (4)).

2019-10-23

Vallen

Vallen - 'zich laten vallen': zeer goed kunnen dalen.

2019-10-23

vallen

vallen - Werkwoord 1. ergatief vrijelijk onder invloed van de zwaartekracht naar de aarde bewegen De roekeloze beklimmer van het gebouw viel gelukkig niet. 2. vrijelijk neerhangen Zijn lange haren vielen in krullen over zijn schouders. 3. ergatief, (militair) ondanks verzet in vijandelijke handen komen Die stad is snel gevallen. 4. ergatief...

2019-10-23

Vallen

Een onbedoelde verandering van de lichaamspositie, die resulteert in het neerkomen op de grond of een ander lager niveau.

2019-10-23

VALLEN

VALLEN - (viel, is gevallen), ingevolge de zwaartekracht van eene hoogte naar beneden komen; in het luchtledige vallen alle voorwerpen even snel; de appel valt van den boom, (spr.) de appel valt niet ver van den boom, zie APPEL; de bladeren vallen; er valt regen, sneeuw, hagel; het hert laat zijn gewei vallen; — uit eene staande of zittende houding in eene liggende komen, struikelen : hij viel op den grond, over een steen, uit het raam, van een stoel; het scheelde weinig of hij viel; hij viel...

2019-10-23

vallen

vallen - onregelmatig werkwoord uitspraak: val-len 1. op de grond terechtkomen ♢ ik viel een gat in mijn knie 2. er boos om worden ♢ hij viel erover dat het eten niet klaar was 3. hem heel erg leuk of aantrekkelijk vinden ♢ ik val op blonde jongens

  • 2019-10-23

    vallen

    (als soldaat) sterven in de strijd; sneuvelen (een woord dat wellicht ook een carrière als eufemisme achter de rug heeft want in een ver verleden betekende het struikelen, vallen). Vallen kan hier gezien worden als een eufemistische verkorting van ‘doodvallen’. De term valt een beetje tussen twee uitersten: die van verheerlijking (van de strijd, de oorlog) en die van bagatellisering. In het epische dichtwerk ‘De Ilias’ van de Griekse dichter Homerus (ca. 750 v.C.) komt ‘vallen’ reed...