Wat is de betekenis van Vallende sterren?

1981
2021-05-07
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vallende sterren

kleine stofjes en gruisjes die uit de lege ruimte tussen de planeten op de aarde terechtkomen en daarbij, door de wrijving met de atmosfeer, enkele seconden oplichten en de indruk geven alsof er een ster valt. Op onze breedte zijn vooral in augustus en september nogal wat vallende sterren te zien, terwijl er in de nanacht gemiddeld meer zijn dan in...

Lees verder
1928
2021-05-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Vallende sterren

Zie: Meteoren en Zon.

1916
2021-05-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vallende sterren

Vallende sterren - (verschietende sterren, meteoren, Fr. étoiles filantes, D. Sternschnuppen, Eng. shooting stars). Af en toe „verschiet” er een „ster”, maar dat dit geen van de bekende sterren is, wordt duidelijk genoeg daardoor bewezen, dat deze de bekende constellaties blijven vormen, en men hiervan nooit een ster mist. V. st. zijn van oudsher o...

Lees verder
1870
2021-05-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vallende sterren

Vallende sterren zijn lichtpunten, die men aan den nachtelijken hemel opmerkt, terwijl zij gedurende weinige seconden een uitgestrekten weg afleggen. Reeds bij de schrijvers der vroegste Oudheid vindt men daarvan gewag gemaakt, doch eerst tegen het einde der voorgaande eeuw hebben Benzenberg en Barndes die verschijnselen met naauwkeurigheid waargen...

Lees verder