Wat is de betekenis van In goede aarde vallen?

2020
2021-05-08
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

In goede aarde vallen

door de ontvanger goed ontvangen worden

2011
2021-05-08
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

In goede aarde vallen

Trudy’s aanbod viel in goede aarde: Trudy’s aanbod kreeg een warm onthaal.

1982
2021-05-08
De Tale Kanaans

J. van Delden

in goede aarde vallen

goed opgenomen worden, een goed onthaal vinden.

1977
2021-05-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

In goede aarde vallen

eig. gezegd van uitgestrooid zaad dat in geschikte aarde valt en opschiet; bij overdracht toegepast op denkbeelden, voorstellen en opmerkingen, in de zin van: gunstig ontvangen worden, welkom zijn. Bijbelse .uitdr., ontleend aan Marcus 4:8, „Het andere (deel van het zaad) viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies”. Hd. a...

Lees verder
1925
2021-05-08
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

In goede aarde vallen

Eig. gezegd van het uitgestrooide zaad, dat in goede aarde valt en opschiet; bij overdracht toegepast op denkbeelden en voorstellen, in den zin van: gunstig ontvangen worden; ontleend aan Marcus 4, 8: Het ander (deel van hetzaad) viel in de goede aerde, ende gaf vrucht. Vgl. fr. tomberen bonne terre; hd. aufguten Boden falle...

Lees verder
1921
2021-05-08
Levende taal

T. Pluim - 1921

In goede aarde vallen

Aan den Bijbel ontleend en wel aan de gelijkenis van den zaaier. Jezus wil aanschouwelijk maken, dat Zijn evangelieprediking een verschillend onthaal vindt. Het zaad valt op verschillende plaatsen, waar het verdort of niet opgaat: een deel valt op den weg, waar de vogels het oppikken; een ander deel op een rotsgrond, waar het wel ontkiemt, maar spo...

Lees verder