Gepubliceerd op 17-08-2018

2018-08-17

vallen

betekenis & definitie

(als soldaat) sterven in de strijd; sneuvelen (een woord dat wellicht ook een carrière als eufemisme achter de rug heeft want in een ver verleden betekende het struikelen, vallen). Vallen kan hier gezien worden als een eufemistische verkorting van ‘doodvallen’. De term valt een beetje tussen twee uitersten: die van verheerlijking (van de strijd, de oorlog) en die van bagatellisering. In het epische dichtwerk ‘De Ilias’ van de Griekse dichter Homerus (ca. 750 v.C.) komt ‘vallen’ reeds voor in de betekenis van sneuvelen. Dergelijke militaire beeldspraak is tegenwoordig vooral populair op grafzerken en dergelijke: ‘zij die vielen in de Tweede Wereldoorlog.’ De gesneuvelden noemt men de gevallenen*.

Het Russische leger moet dagelijks het juiste aantal slachtoffers dat in de strijd in Tsjetsjenië valt openbaar maken. Ook de namen van de gevallen militairen moeten worden gepubliceerd.

De Morgen, 21-01-2000