Wat is de betekenis van vallende ziekte?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vallende ziekte

vallende ziekte - Zelfstandignaamwoord 1. ziekte met bewustzijnsverlies als symptoom Men heeft reden, om voor de vallende ziekte bedugt te zyn, wanneer het kind, dikwils in den ſlaap, doch voornamentlyk, als het wakker is, grimlagcht. Woordherkomst Samenstelling van vallende en zie...

Lees verder
2010
2021-05-08
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

vallende ziekte

Zie (ook) epilepsie

1981
2021-05-08
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vallende ziekte

epilepsie'; algemene benaming voor aandoeningen met verschillende oorzaak, waarbij aanvallen van bewusteloosheid, stuipen en krampen optreden. Medische behandeling kan vermindering bewerken.

1981
2021-05-08
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Vallende ziekte

(epilepsie): in aanvallen optredende bewusteloosheid met verkrampen van de spieren. De aanvallen melden zich d.m.v. voortekenen (gedrukte stemming, prikkelbaarheid, zwaar hoofd), die uren of dagen tevoren kunnen komen. Kort tevoren dikwijls eigenaardige zintuiglijke waarnemingen (zgn. aura), die te maken kunnen hebben met gevoel, gezichtsvermogen,...

Lees verder
1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vallende ziekte

➝epilepsie.

1954
2021-05-08
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Vallende ziekte

epilepsie, zie aldaar.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vallende ziekte

v., 1. epilepsie, ziekte die gekenmerkt wordt door plotseling intredende aanvallen van krampen, gepaard met verlies van het bewustzijn, zodat de lijder in onmacht valt; — ook als een soortgelijke ziekte bij dieren; 2. ziekte van koolgewassen; vallers.

Lees verder
1937
2021-05-08
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Vallende ziekte

Een van de oudste tijden af bekende ziekte, vermoedelijk zetelend in de hersenen. De Grieken en Romeinen beschouwden de lijders als de bemiddelaars tusschen God en de menschen en spraken daarom van de heilige ziekte: de lijders stonden bij hen in hoog aanzien. Het schijnt, dat de Grieken reeds hebben begrepen, dat er verband bestond tusschen alkoho...

Lees verder
1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vallende ziekte

1° (bij menschen) andere naam voor → epilepsie. 2° (Van koolplanten) → Vallers.

Lees verder
1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vallende ziekte

Vallende ziekte - Epilepsia, hersenziekte, welke zich openbaart door aanvallen van bewusteloosheid (toevallen). De toevallen komen altijd snel op, zoodat de lijder meestal nedervalt, vanwaar de naam v. Zij doen zich op onregelmatige tijden voor. Gedurende de tusschenpoozen bevinden de lijders zich volkomen wel; later zijn de hersenverrichtingen dik...

Lees verder
1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vallende ziekte

Vallende ziekte (Epilepsia) noemt men eene zenuwziekte, welke zich openbaart in aanvallen van algemeene stuiptrekkingen, die gepaard gaan met het verlies van bewustzijn en gevoel en opgevolgd worden door een korteren of langeren diepen slaap. Die aanvallen ontstaan zoo snel, dat de lijder doorgaans plotselijk ter aarde stort, — vandaar de naam van...

Lees verder