Wat is de betekenis van Raad van Europa?

2018
2022-01-27
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Raad van Europa

Vaak ontstaat begripsverwarring tussen de Europese Raad en de Raad van Europa. De Raad van Europa is geen EU-instelling, maar een intergouvernementele organisatie op het gebied van sociale, culturele en mensenrechten.

2007
2022-01-27
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Raad van Europa

De Raad van Europa (Engels: Council of Europe) is een organisatie van Europese staten, opgericht in 1949 door tien Europese landen en de grootste Europese mensenrechtenorganisatie. In 2007 waren 46 Europese staten aangesloten. De organisatie is samengesteld uit een Raad van Ministers, die overeenkomsten sluit en aanbevelingen doet, en de Parlementa...

Lees verder
1996
2022-01-27
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Raad van Europa

Europese instelling die de vreedzame samenwerking tussen Europese landen wil bevorderen, met name op cultureel, economisch en sociaal terrein. De Raad van Europa werd op 5 mei 1949 door tien landen in Londen 1949 opgericht. Aanvankelijk dachten velen dat de Raad het belangrijkste orgaan van de Europese samenwerking zou worden. Toen echter werd gewe...

Lees verder
1994
2022-01-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Raad van Europa

Raad van Europa, de Europese instelling, door tien landen in Londen op 5.5.1949 opgericht, die de vreedzame samenwerking tussen Europese landen wil bevorderen, met name op cultureel, economisch en sociaal terrein. De tegenwoordige leden zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië,...

Lees verder
1992
2022-01-27
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

raad van europa

Internationale organisatie met een intergouvernementeel karakter waarbij alle Europese democratische staten cbuxt zijn aangesloten, gericht op het verstevigen van culturele, sociale en juridische banden.

1985
2022-01-27
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Raad van europa

Internationale organisatie van Europese staten ter bevordering van de politieke eenheid tussen de lidstaten. In de eerste helft van de jaren tachtig hield de Raad zich langdurig bezig met de toestand in Turkije. Nadat de democratie in Turkije op 12.9.1980 buiten werking was gesteld, besloot de Assemblée van de Raad op 14.5.1981 het mandaat v...

Lees verder
1984
2022-01-27
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Raad van Europa

internationale organisatie van Europese staten, met als doel het bevorderen van de Europese eenheid, het in stand houden van de parlementaire democratie en het verbeteren van de leefomstandigheden van de Europese volkeren. De in 1949 te Straatsburg opgerichte Raad was de eerste Europese intergouvernementele organisatie. Alle 21 Westeuropese landen,...

Lees verder
1981
2022-01-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Raad van Europa

internationale organisatie van Europese staten, die zich ten doel stelt de grotere politieke eenheid tussen de ledenstaten te bevorderen. Opgericht 5.5.1949 te Londen. Naast de bevordering van de politieke eenheid geeft het statuut als doel aan: verzekering van de vrede door samenwerking, het veiligstellen van de idealen en geestelijke en morele wa...

Lees verder
1973
2022-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Raad van Europa

internationale organisatie van Europese staten, die zich ten doel stelt de grotere politieke eenheid tussen de ledenstaten te bevorderen. De Raad van Europa is opgericht op 5.5.1949 te Londen. Naast de bevordering van de politieke eenheid geeft het statuut als doel aan: verzekering van de vrede door samenwerking, het veiligstellen van de idealen en...

Lees verder
1972
2022-01-27
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Raad van europa

internationale organisatie van Europese staten ter bevordering van de politieke eenhéid tussen de lidstaten. In de eerste helft van de jaren tachtig hield de Raad zich langdurig bezig met de toestand in Turkije. Nadat de democratie in Turkije op 12.9.1980 buiten werking was gesteld, besloot de Assemblée van de Raad op 14.5.1981 het ma...

Lees verder
1949
2022-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Raad van Europa

lichaam, gevormd door 12 Europese landen, ter bevordering der Europese eenheid. Statuut te Londen getekend 5 Mei 1948 door Frankr., Gr.-Britt., België, Ned., Lux., Italië, Ierl., Zweden, Denem. en Noorw. Later zijn Griekenl. en Turkije toegetreden. 2 organen:1. Comité van ministers van Buit. Zaken. 2. Raadgevende Assemblee, bestaan...

Lees verder