Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Raad van europa

betekenis & definitie

Internationale organisatie van Europese staten ter bevordering van de politieke eenheid tussen de lidstaten.

In de eerste helft van de jaren tachtig hield de Raad zich langdurig bezig met de toestand in Turkije. Nadat de democratie in Turkije op 12.9.1980 buiten werking was gesteld, besloot de Assemblée van de Raad op 14.5.1981 het mandaat van de Turkse afgevaardigden niet te verlengen. Turkije bleef echter wel lid van de Raad. Herhaalde malen werd de schending van de mensenrechten in het land scherp veroordeeld en werd Turkije gedreigd met uitstoting. De Turkse verkiezingen van nov. 1983 deden daar in principe niets aan af, maar de druk van Turkije en zijn bondgenoten binnen de Raad om het land weer volledig deel te laten nemen aan het gewone Raadswerk, werd er wèl bijzonder door vergroot. In jan. 1984 werd in kleine kring een compromis uitgewerkt, en in een sfeer van chaos in de Assemblée ontstond een situatie waarin de Turkse afgevaardigden hun werkzaamheden konden hervatten.