Wat is de betekenis van Europa?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Europa

Europa - Eigennaam 1. (toponiem), (werelddeel) het Europese continent, dat ten noorden van Afrika en ten westen van Azië ligt. Het belangrijkste Europese orgaan is de Europese Unie (EU) 2. (astronomie) een van de vier grote manen van de planeet Jupiter Woordherkomst uit het Latijn Europa Zie ook Europe

Lees verder
2017
2023-02-07
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Europa

Europa - Dochter van Agenor, koning van Fenicië, en zuster van Kadmos. Zij werd vanaf het strand naar Kreta ontvoerd door Zeus, die haar benaderde in de gestalte van een witte stier. Op Kreta werd Europa de moeder van Minos en Rhadamanthus. Nawerking: The bull from the sea, roman door Mary Renault.

Lees verder
2017
2023-02-07
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Europa

Europa is de dochter van Telephassa en de Phoenicische koning Agenor; zuster van Kadmos. Zeus werd verliefd op haar en nam, om in haar nabijheid te kunnen komen, de gedaante aan van een prachtige stier. Op het strand waar Europa met vriendinnen speelde, legde hij zich aan haar voeten. Europa streelde in haar bewondering de stier, omkranste het dier...

Lees verder
1997
2023-02-07
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Europa

Kleinste van de drie werelddelen van de Oude Wereld. Dc herkomst van het woord Europa is niet geheel duidelijk. Mogelijk dankt het zijn naam aan de mythologische Europa, een dochter van de Fenicische koning Agenor. Zeus werd verliefd op de schone prinses en voerde haar in de gedaante van een stier naar Kreta. Kreta was het oudste beschaafde land va...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Europa

na Australië het kleinste, maar het dichtst bevolkte werelddeel. Het heeft een oppervlakte van 9,7 milj. km2, het 1/15 deel van het gehele landoppervlak, maar er woont ⅙ deel van de bevolking der aarde. De 630 milj. inwoners behoren tot de Indogermanen, te onderscheiden in Germanen, Romanen en Slaven. Ofschoon eigenlijk slechts een schiereilan...

Lees verder
1961
2023-02-07
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

EUROPA

1. Dochter van Tityus, moeder van Euphemus. 2. Dochter van de Phoenicische koning Agenor en Telephassa. Toen zij eens langs het strand wandelde, benaderde Zeus haar in de gedaante van een schone stier. Europa zette zich op de stier, waarop deze in zee sprong en haar ontvoerde naar Creta. Daar openbaarde Zeus zich in zijn ware gedaante, voerde haar...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Europa

Europa.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Europa

Gr. Euro'pe, dochter van de Phoenicische koning Age'nor, ofwel van Phoenix, geschaakt door Zeus in de gedaante van een stier en naar Creta gebracht waar ze de moeder werd van Rhadaman'thus, Mi'nos en Sarpe'don (Ovid., Met. 2,883 vg.).

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Europa

(Gr. myth.), dochter van de Phoinikische koning Agénor. Werd door Zeus, in stierengedaante, ontvoerd naar Kreta, waar zij moeder werd van Minos en Rhadamanthys.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EUROPA

Het kleinste van de drie werelddelen, die de Oude Wereld vormen, kan beschouwd worden als een van de schiereilanden van Azië en wordt dan ook door velen met Azië als één werelddeel beschouwd, Eurazië genaamd, hoewel zijn vorm en vooral zijn geschiedenis het tot een afzonderlijkwerelddeel stempelen. Wanneer men de...

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Europa

o. (werelddeel op één na het kleinste, doch het dichtstbevolkte).

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Europa

na Australië het kleinste werelddeel, grensi/h O. (Oeral) aai Azië, waarvan het eigenlijk een groot schiereil. is, met zeer gelede kustlijn, schiereil. en eil.groepen. Grootste deel der oppervlakte (10 rnill. km*) is laagvlakte, hoogl. vooral i/h Z. waarvan de → Alpen het voornaamste bergland vormen, waarna volgen de bergen v/d 3 sch...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Europa

(eu'ro:pa) o. [As. Ereb, zonsondergang, in tegenstelling met ➝ Azië] na Australië het kleinste, maar betrekkelijk het dichtst bevolkte en door zijn beschaving het voornaamste van de vijf werelddelen.

1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Europa

Het kleinste der werelddelen, maar stellig nu nog ’t belangrijkste! Zó belangrijk, dat we er hier natuurlijk niet aan kunnen beginnen, Europa uitvoerig te beschrijven. Heel wat interessante steden, rivieren, landschappen in Europa zul je zo voor en na in deze Encyclopedie tegenkomen en de rest leer je natuurlijk op school. Wij laten hi...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Europa

Europa - als werelddeel het kleinste van de 3 der Oude Wereld; kan ook opgevat worden als eindland van Eurazië. — Begrenzing, De scheiding van dit gebied in de beide werelddeelen E. en Azië dagteekent reeds uit de Oudheid en kwam voort uit het gebruik der schippers van de Egeïsche Zee. Wsch. is de naam E. afgeleid van ereb (irib), Semietisch = het...

Lees verder
1910
2023-02-07
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Europa

Europa - Εὐρώπη, 1) dochter van Tityus, moeder van Euphēmus.—2) dochter van Phoenix en Perimēde of van Agēnor en Telephassa. Toen zij eens aan het strand der zee wandelde, kwam Zeus tot haar in de gedaante van een schoonen stier; het meisje streelde hem en waagde het eindelijk zich op zijn rug te zetten, waarop hij in zee s...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Europa

Een der vijf werelddeelen, het kleinste van de vastelanden der oude wereld. Ligging, grenzen, grootte, kusten E. is wat zijn ligging betreft in zekeren zin een scuiereilandvormige voortzetting van Azië en wordt door velen hiermede tot een enkel werelddeel, Eurazië, vereenigd : het eigenaardig en zelfstandig karakter zijner geschiedenis e...

Lees verder
1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Europa

Europa, het kleinste der 3 werelddeelen, welke de Oude Wereld vormen, kan beschouwd worden als een schiereiland van Azië en heeft eene oppervlakte van 168000 □ geogr. mijlen. Het is besloten tusschen het Oeralgebergte, de Oeralrivier en de Caspische zee, — de Noordelijke Ijszee en den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee. De uiterste punten...

Lees verder