Wat is de betekenis van Thomas van Aquino?

2024-06-17
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-17
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225-1274) was een belangrijk filosoof en theoloog. Tevens was hij een gezaghebbend kerkleraar van de Rooms-katholieke kerk. Thomas van Aquino werd op 28 januari 1225 nabij het Italiaanse Napels geboren. Hij groeide op en genoot zijn opleiding bij de Benedictijnen, een kloosterorde. In 1243 trad hij tot de Dominicanen toe. In Par...

2024-06-17
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Thomas van Aquino

Ca 1224-1274. Van Italiaanse afkomst, onderwees aan de universiteit van Parijs en elders. Zijn werk bestond grotendeels uit een voortzetting van de pogingen van zijn leermeester albertus magnus om de Griekse filosofie met het Christendom te verzoenen, en ook hij werd beïnvloed door de Arabieren. Meer dan Albertus schiep hij een alomvattende filosof...

2024-06-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

THOMAS VAN AQUINO

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de lichamelijke opvoeding. Het hoofdbureau is gevestigd in Den Bosch; datum oprichting der vereniging: 29 december 1950. Officieel orgaan: „Thomas”; redactie zetelt in Hilvarenbeek.

2024-06-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Thomas van Aquino

(1225-1274), Italiaanse heilige van de dominicanenorde, kerkleraar. Beroemd zijn zijn filosofische en theologische geschriften; hij geldt als de geniaalste denker der scholastiek. Hij werd in 1323 heilig verklaard.

2024-06-17
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

THOMAS VAN AQUINO

(1224/25-1274), scholastiek wijsgeer en theoloog, bijgenaamd de engelachtige leraar (doctor angelicus), werd geboren te Roccasecca bij Napels uit een Lombardisch adellijk geslacht en nog zeer jong aan de Benedictijnen van Monte Cassino toevertrouwd. Hij studeerde in Napels, trad onder grote tegenstand van zijn familie in de pas gestichte orde der D...

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Thomas van Aquino

(1225-1274), Ital. heilige, Dominicaan, kerkleraar. Eretitels: doctor angelicus (engelachtige leraar) en vorst der scholastieken. Leerling van Albertus Magnus. Doceerde te Parijs, Rome, Viterbo en Napels. Verrichtte baanbrekend werk door de Gr. wijsbegeerte, met name Aristoteles, in het Westers denken binnen te voeren en bouwde de kath. dogmatiek e...

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Thomas van aquino

Heilige, middeleeuws godgeleerde en wijsgeer (Aquino 1224/’25 abdij Fossanova 7 Mrt 1274), werd geboren op het stamslot Roccasecca te Aquino, halfweg Rome-Napels. Zijn vader, graaf Landulf van Aquino, een volle neef van keizer Frederik I Barbarossa, bracht hem op vijfjarige leeftijd als oblaat naar de aangrenzende Benedictijner-abdij van Mont...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Thomas van aquino

(1225/,74), theoloog en wijsgeer; schepper der Thomistische wijsbegeerte. In de R.K. Kerk als heilige vereerd., feest 7 Maart.