Wat is de betekenis van Thomas van Aquino?

2021
2021-09-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225-1274) was een belangrijk filosoof en theoloog. Tevens was hij een gezaghebbend kerkleraar van de Rooms-katholieke kerk. Thomas van Aquino werd op 28 januari 1225 nabij het Italiaanse Napels geboren. Hij groeide op en genoot zijn opleiding bij de Benedictijnen, een kloosterorde. In 1243 trad hij tot de Dominicanen toe. In Par...

Lees verder
1992
2021-09-27
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Thomas van Aquino

Ca 1224-1274. Van Italiaanse afkomst, onderwees aan de universiteit van Parijs en elders. Zijn werk bestond grotendeels uit een voortzetting van de pogingen van zijn leermeester albertus magnus om de Griekse filosofie met het Christendom te verzoenen, en ook hij werd beïnvloed door de Arabieren. Meer dan Albertus schiep hij een alomvattende filosof...

Lees verder
1985
2021-09-27
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

THOMAS VAN AQUINO

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de lichamelijke opvoeding. Het hoofdbureau is gevestigd in Den Bosch; datum oprichting der vereniging: 29 december 1950. Officieel orgaan: „Thomas”; redactie zetelt in Hilvarenbeek.

Lees verder
1981
2021-09-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Thomas van Aquino

(1225-1274), Italiaanse heilige van de dominicanenorde, kerkleraar. Beroemd zijn zijn filosofische en theologische geschriften; hij geldt als de geniaalste denker der scholastiek. Hij werd in 1323 heilig verklaard.

Lees verder
1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Thomas van Aquino

Italiaans filosoof en theoloog, heilige, bijg.: doctor angelicus (Lat., engelachtige leraar), *ca.l225 Roccasecca (bij Napels), ♰7.3.1274 Fossanuova; uit een adellijk geslacht. Thomas werd als kind toevertrouwd aan de abdij van Monte Cassino, studeerde aan de universiteit te Napels, werd ca.1243 dominicaan en was van 1248—52 te Keulen leerli...

Lees verder
1955
2021-09-27
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

THOMAS VAN AQUINO

(1224/25-1274), scholastiek wijsgeer en theoloog, bijgenaamd de engelachtige leraar (doctor angelicus), werd geboren te Roccasecca bij Napels uit een Lombardisch adellijk geslacht en nog zeer jong aan de Benedictijnen van Monte Cassino toevertrouwd. Hij studeerde in Napels, trad onder grote tegenstand van zijn familie in de pas gestichte orde der D...

Lees verder
1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Thomas van Aquino

(1225-1274), Ital. heilige, Dominicaan, kerkleraar. Eretitels: doctor angelicus (engelachtige leraar) en vorst der scholastieken. Leerling van Albertus Magnus. Doceerde te Parijs, Rome, Viterbo en Napels. Verrichtte baanbrekend werk door de Gr. wijsbegeerte, met name Aristoteles, in het Westers denken binnen te voeren en bouwde de kath. dogmatiek e...

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Thomas van aquino

(1225/,74), theoloog en wijsgeer; schepper der Thomistische wijsbegeerte. In de R.K. Kerk als heilige vereerd., feest 7 Maart.

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Thomas van Aquino

Heilige, Dominicaan, kerkleeraar (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/ 832). * 1225 te Rocca Secca, ✝ 7 Maart 1274 te Fossa Nuova. Leven. Zijn ouders waren Landulph van Aquino en Theodora van Theate. Vijf jaren oud werd hij als oblaat in de Benedictijnerabdij van Monte Cassino opgenomen, maar trad, aanvankelijk tegen den zin zijner familie,...

Lees verder
1928
2021-09-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Thomas van Aquino

(Thomas ab Aquino, Thomas Aquinas, ± 1225—1274) was een der meest bekende scholastici van de R.K. kerk. Hij werd bij Napels op het kasteel Rocca Sicca geboren en ontving zijn opleiding in het klooster Monte Cassino. Hij trad tegen den wil van zijn ouders in 1243 tot de orde der Dominicanen toe.Van 1252—1260 doceerde hij te Parijs...

Lees verder
1926
2021-09-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Thomas van Aquino

(Aquinas) was de grootste der scholastieken uit de dertiende eeuw. Zijn bijnaam was doctor angeltcus. Hij was de zoon van een graaf van Aquino. In 1227 werd hij op het slot Roccasicca geboren. In 1242 trad hij tegen den wil zijner ouders in het Dominicanerklooster te Napels als novitius. Toen de orde hem in Frankrijk in veiligheid wilde brengen, m...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Thomas van aquino

Thomas van aquino - (Aquinas), Heilige, doctor angelicus, de meest beroemde scholasticus, geboren omstr. 1225 bij Aquinum in het Napolitaansche, trad in 1243 in de orde der Dominicanen, doceerde 1252—60 te Parijs, daarna te Rome, Viterbo (?) en 1269—71 wederom te Parijs. Hij stierf in 1274 te Fossanuova, op weg naar het 2de algemeen concilie van Ly...

Lees verder