Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raad van Europa

betekenis & definitie

Raad van Europa, de Europese instelling, door tien landen in Londen op 5.5.1949 opgericht, die de vreedzame samenwerking tussen Europese landen wil bevorderen, met name op cultureel, economisch en sociaal terrein. De tegenwoordige leden zijn: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Aanvankelijk dachten velen dat de Raad het belangrijkste orgaan van de Europese samenwerking zou worden. Toen echter gewerkt werd aan een supranationale Raad, bekoelde het enthousiasme van de meeste deelnemers. De Raad van Europa is wel blijven bestaan, maar werd niet betrokken bij de verdere Europese samenwerking zoals die zichtbaar werd in de → Europese Gemeenschap en later de → Europese Unie. Een belangrijk verschil met de eu is dat de Raad van Europa geen wetgevende bevoegdheid heeft. Er zijn overigens wel veel contacten tussen de Raad van Europa en organen van de eu.

De Raad bestaat uit een Comité van Ministers en een Raadgevende Vergadering. De Raad is een belangrijk discussieforum, waar gesproken wordt over wederzijdse belangen en mogelijke gezamenlijke activiteiten. Tegenwoordig ziet men als voorname taak van de Raad van Europa het verwezenlijken van een steeds grotere eenheid tussen de lidstaten. Een van de belangrijkste besluiten was de vaststelling van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.