Wat is de betekenis van Raad?

2018
2021-08-01
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Raad

Het begrip 'Raad' kan verwarring opwekken. Er is sprake van een Europese Raad, een Raad van de Europese Unie en, buiten de EU-context, een Raad van Europa. Het voorzitterschap van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie wisselt. Ieder half jaar is een andere lidstaat (volgens een tevoren vastgelegde volgorde) voorzitter van de Raad. Iedere...

Lees verder
2018
2021-08-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

raad

raad - zelfstandig naamwoord 1. wat je zegt dat hij het best kan doen ♢ misschien kan je leraar je raad geven 1. hij weet daar wel raad op [weet wel wat je moet doen] 2. ik ben...

Lees verder
2013
2021-08-01
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Raad

Het woord raad kan twee betekenissen hebben. In het eerste geval is het een ander woord voor advies en in de tweede situatie gaat het om een groep mensen die over een bepaald specifiek gebied kennis en/of zeggenschap heeft. In de eerste betekenis wordt het woord minder vaak gebruikt dan het synoniem advies. Wel kan iemand radeloos zijn, wat inhoudt...

Lees verder
1990
2021-08-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

raad

raad - Vergaderingen of organen met mensen die samenkomen voor overleg of om regels of advies vast te stellen.

1980
2021-08-01
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Raad

Pieter. Woonde en werkte volgens de tent-catalogi te Alkmaar ca. 1818-1820, zijn naam komt echter in de archieven niet voor. Heeft waterverftekeningen gemaakt van molens; misschien was hij molenbouwer.Tentoonstellingen Amsterdam 1816 en 1818: een vijzelmolen (pentekening); drie tekeningen van molens. Scheen 1970.

Lees verder
1973
2021-08-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

raad

m. (raden), I. (abstract) 1. wat men in zijn geest overdacht heeft; met voorbedachten — (rade), volgens een vooropgezet, weloverlegd plan; (zegsw.) komt tijd, komt —; 2. wat men weet of bedenken kan als uitweg uit een bepaalde moeilijkheid of als middel om iets te bereiken: geen — weten, geen uitweg weten uit de moeilijkheden waar...

Lees verder
1952
2021-08-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Raad

s., rie(d); verkeerde —, misrie(d); een verkeerdegeven, misriede; ten eindezijn, jins rie to’n ein, der mei oan, útleard, (skjin) forlegen wêze; - weten op, set, smeet witte op, wol in wize witte op; iets waar men geen op weet, in forlegen spu...

Lees verder
1950
2021-08-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Raad

m. (raden, in de bet. I, 3. ook raadgevingen), I. als ben. voor abstracta. 1. (veroud.) wat men in zijn geest overdacht heeft cn ten uitvoer wil brengen, plan: verijdeld werd uw boze raad (Tollens); — Gods raad, het eeuwige plan dat hij met de wereld en de mensen heeft: niemand kan Gods raad doorgronden; — ...

Lees verder
1933
2021-08-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Raad

Evangelische, ➝ Evangelische Raad. Voor de Gave van Raad, zie ➝ Gaven van den H. Geest.

Lees verder
1898
2021-08-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Raad

Raad m. aanbeveling om iets te doen of te laten, raadgeving: neem dezen raad aan, doe nu wat ik zeg; iemand raad geven; iemands raad inwinnen; — goede raad is hier duur, men weet haast niet, wat hier te doen het beste is; — iemand met raad en daad bijstaan, hem niet alleen met woorden, maar ook met daden helpen; — op mijn raad h...

Lees verder
1870
2021-08-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Raad

Raad is in ons Vaderland de algemeene naam van verschillende besturende of regtsprekende collgiën. Daartoe behooren: De Raad van State. Hij bestaat uit 14 leden en een vice-president, terwijl de Koning regtens president is. De prins van Oranje heeft er na zijn 18de jaar zitting en eene raadgevende stem, en aan andere prinsen uit het Koninklijk Huis...

Lees verder