Wat is de betekenis van Comité de salut public?

1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Comité de salut public

[Fr., comité van openbaar welzijn], tijdens de Franse Revolutie een door de Nationale Conventie in het leven geroepen lichaam ter concentratie van de uitvoerende macht, 6.4.1793-27.10.1795. Het kwam voort uit een 25 leden tellend Comité de Défense Nationale ter versterking van de weinig doeltreffende en verdeelde regering (o.a....

Lees verder
1949
2022-10-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Comité de Salut Public

(Fr. : Comité van algemeen welzijn), orgaan van de uitvoerende macht in de Franse Revolutie. Ingesteld 6 April 1793, aanvankelijk om de ministers te controleren. Tot 10 Juli 1793 beheerst door Danton (het zgn. 1e C.), daarna door Robespierre. Trok toen alle macht tot zich, regeerde dictatoriaal: het tijdperk van de Terreur. Bestond uit 12 le...

Lees verder
1933
2022-10-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Comité de salut public

Comité de salut public - (Fr., = C. van Algemeen Welzijn), 6 April 1793 door de Fransche Conventie ingesteld, om streng toezicht te houden op ministers e.a. leden van de uitvoerende macht. Bestond ten slotte uit 12 leden, voor 1 maand benoemd, maar het mandaat werd steeds verlengd. Dit eerste C. stond onder Danton en trachtte den vrede te be...

Lees verder
1916
2022-10-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Comité de Salut Public

Comité de Salut Public - = Comité van Openbaar Welzijn; het Uitvoerend Bewind onder de Nationale Conventie. Men onderscheidt het eerste C. de S. P., dat men een ministerie-Danton zou kunnen noemen; en het tweede: het ministerie-Robespierre. Toen de Législative Lod. XVI had geschorst (10 Aug. 1792), werden ook de ministers des konings van hun ambt o...

Lees verder
1869
2022-10-01
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Comité de salut public

Deze “commissie van openhaar welzijn”, de beruchtste van al de commissien, die gedurende het schrikbewind in Frankrijk zijn opgetreden, werd ingesteld 6 April 1793 bij een door de bergpartij voorgesteld decreet der nationale Conventie, eu oefende langer dan een jaar het hoogste gezag uit in Frankrijk. Het had onder zich staan: 1°. h...

Lees verder