Wat is de betekenis van De facto?

2023
2023-02-08
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

de facto

De facto is een Latijnse term die letterlijk "in feite" of "in werkelijkheid" betekent. Het wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven dat als het ware of feitelijk bestaat, ondanks dat het niet formeel erkend of aangenomen is.

Lees verder
2013
2023-02-08
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

De facto

De facto is een begrip uit het Latijn waarmee wordt uitgelegd hoe een bepaalde feitelijke situatie is. Indien een persoon voornemens is zijn huis uit te breiden met een serre, dient hij bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen voor deze uitbouw. In een dergelijk geval buigt het college van burgemeester en wethoude...

Lees verder
2007
2023-02-08
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning

de facto

in feite.

1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

De facto

[Lat.] in feite (bijv.:erkennen) (vgl. de jure).

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

De facto

feitelijk

1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

De facto

(Lat.), feitelijk. Wordt een staat de facto erkend, dan wordt daarmee te kennen gegeven dat zijn aanwezigheid als feit (factum) wordt erkend, zonder oordeel of hij lang stand zal houden; zie de jure.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

De facto

[Lat., in feite], bw., feitelijk (in tegenstelling tot de jure, rechtens): een regering erkennen; -verkenning.

1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

De facto

werkelijk, metterdaad; eigenmachtig.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

De facto

(Lat.), bw., feitelijk (in tegenst. met de jure, rechtens): een regering de facto erkennen.

1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

De facto

(Lat. werkelijk, feitelijk). In het volkenrecht spreekt men van D.-erkenning van een regering of van een staat als - meestal na een geslaagde revolutie - andere regeringen de feitelijke gezagsuitoefening van die regering of staat erkennen, zonder hieraan onmiddellijk het volledig rechtsgevolg te verbinden. Bij een D. erkende regering laat een staat...

Lees verder
1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

de facto

(Lat.) werkelijk, feitelijk, metterdaad; eigenmachtig, zonder verdere omstandigheden.

1940
2023-02-08
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

De facto

Feitelijk (tegenover „de jure” == rechtens).

1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

de facto

(Lat. werkelijk, feitelijk).

1937
2023-02-08
Pegasus

S. van Praag (1937)

de facto

(Lat.) werkelijk, feitelijk.

1933
2023-02-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

De facto

(Dal.) — in werkelijkheid.

1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

de facto

[Lat.] feitelijk, inderdaad. Tgst. de jure.

1914
2023-02-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

de facto

de facto, - werkelijk, metterdaad; eigenmachtig.

1910
2023-02-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

De facto

De facto - eigenmachtig.

1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

De facto

DE FACTO, bw. feitelijk (in tegenst. met de jure, rechtens).

1864
2023-02-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

de facto

de facto - bijw. feitelijk (in tegenst. van de jure, rechtens)