Wat is de betekenis van De facto?

2024-05-26
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-26
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

de facto

De facto is een Latijnse term die letterlijk "in feite" of "in werkelijkheid" betekent. Het wordt vaak gebruikt om iets te beschrijven dat als het ware of feitelijk bestaat, ondanks dat het niet formeel erkend of aangenomen is.

2024-05-26
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

De facto

De facto is een begrip uit het Latijn waarmee wordt uitgelegd hoe een bepaalde feitelijke situatie is. Indien een persoon voornemens is zijn huis uit te breiden met een serre, dient hij bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen voor deze uitbouw. In een dergelijk geval buigt het college van burgemeester en wethoude...

2024-05-26
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

De facto

[Lat.] in feite (bijv.:erkennen) (vgl. de jure).

2024-05-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

De facto

feitelijk

2024-05-26
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

De facto

(Lat.), feitelijk. Wordt een staat de facto erkend, dan wordt daarmee te kennen gegeven dat zijn aanwezigheid als feit (factum) wordt erkend, zonder oordeel of hij lang stand zal houden; zie de jure.

2024-05-26
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

de facto

in feite.

2024-05-26
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

De facto

werkelijk, metterdaad; eigenmachtig.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

De facto

(Lat.), bw., feitelijk (in tegenst. met de jure, rechtens): een regering de facto erkennen.