Wat is de betekenis van De profundis?

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

De profundis

uit de diepten; beginwoorden van een boetpsalm

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

De profundis

[Lat., uit de diepte], in de ^Vulgata de beginwoorden van ps.129 (130), een van de zeven boetpsalmen, die in de Romeinse liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk m.n. in de dodenliturgie wordt gebruikt. In het spraakgebruik werd ‘de profundus’ de benaming voor het afscheid van de overledene in sterfhuis of mortuarium.

1967
2023-02-08
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

De profundis

[= uit de diepten (roep ik tot U, o Heer)], beginwoorden van psalm 129 (geteld naar de → Vulgaat), de zesde der → boetpsalmen. Hij wordt veelvuldig in de liturgie gebruikt, vooral in die der overledenen. De gelegenheid tot bidden bij een overledene wordt wel D. P. genoemd, omdat onder de verrichte gebeden gewoonlijk ook deze psalm is.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

De profundis

(Lat.), uit de diepten. Beginwoorden van Ps. 129 (130); de eerste regel luidt: [i]De profun'dis clama'vi ad te. Do'mine![/i] (Lat.), uit de diepten (van ellende) roep ik tot U, o Heer !

Lees verder
1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

De Profundis

(Lat.), „Uit de diepten”, aanvangswoorden van de boetpsalm 130 (Vuig. 129).

1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

de profundis

(Lat.) uit de diepten, één der 7 boetpsalmen, die met die woorden begint.

1947
2023-02-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DE PROFUNDIS

(uit de diepten), beginwoorden van de 129ste psalm, zoals hij in de Vulgata begint (psalm 130 volgens het Hebreeuws). Hij behoort tot de 7 kerkelijke boetpsalmen en wordt in de Latijnse liturgie dikwijls gebruikt, doch niet enkel op dagen van boete en rouw; ook in de Woensdagvespers en de 2de Vespers van Kerstmis (wel wegens vers 7, met een zinspel...

Lees verder
1940
2023-02-08
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

De profundis

De profundis clamavi. Uit de diepten van den afgrond heb ik geroepen. Begin van PSALM 130. (R. K. treurzang.)

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

De profundis

v. (Lat. Uit de diepten [roep ik tot U, o Here!) beginwoorden van een treur- of boetepsalm 130; de psalm). (De = Dee).

1937
2023-02-08
Pegasus

S. van Praag (1937)

de profundis

(Lat.) uit de diepten; één der 7 boetepsalmen, die met die woorden begint.

1933
2023-02-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

De profundis

„Uit de diepten’’, eerste woorden v. Psalm 129; i/d R.K. Kerk als treurzang gebruikt; beroemd gedicht v. Oscar → Wilde.

Lees verder
1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

De profundis

De profundis - (Lat. = Uit de diepten), aanvangswoorden en benaming van den boetpsalm 129, vnl. gebruikt in de Doodenliturgie. Komt verder voor in de Woensdagvespers, 2e Vespers van Kerstmis enz. Vgl. Luther’s boetelied ,,Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir”.

Lees verder
1926
2023-02-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

De Profundis

Zoo heet, naar de eerste Latijnsche woorden van het lied, in de Roomsche kerk de 130ste psalm, welke voornamelijk als boetpsalm en treurgezang in die kerk gebruikt wordt.

1922
2023-02-08
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

De profundis

De profundis (Lat.) zijn de beginwoorden van Psalm 130: „Uit de diepte van ellende"; het is de gewone Rooms Katholieken treurpsalm bij begrafenissen.

1916
2023-02-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

De profundis

De profundis - (Lat.), „Uit de diepte”, aanvangswoorden van Psalm 130, die bijzonder als boetpsalm dienst doet. Luther verwerkte hem liturgisch tot het boetelied: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir”; componisten hebben veel gebruik gemaakt van d.

1914
2023-02-08
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

de profundis

de profundis, - uit de diepte, (beginwoorden van een boetpsalm).

1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

De profundis

lat., uit de diepte, aanvangswoorden van Psalm 130.

1906
2023-02-08
wink

Wink's vreemde woordenboek

De profundis

Lat., uit de diepten (roep ik tot u! Ps. 130), begrafenisgezang in de R. K. kerk.

1870
2023-02-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

De profundis

De profundis of „Uit diepten” zijn de eerste 2 woorden van Psalm 130 volgens de vertaling der Vulgata. Die Psalm wordt in de R. K. Kerk als een treurzang gebruikt.