Wat is de betekenis van De profundis?

1993
2022-07-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

De profundis

uit de diepten; beginwoorden van een boetpsalm

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

De profundis

[Lat., uit de diepte], in de ^Vulgata de beginwoorden van ps.129 (130), een van de zeven boetpsalmen, die in de Romeinse liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk m.n. in de dodenliturgie wordt gebruikt. In het spraakgebruik werd ‘de profundus’ de benaming voor het afscheid van de overledene in sterfhuis of mortuarium.

1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

De profundis

(Lat.), uit de diepten. Beginwoorden van Ps. 129 (130); de eerste regel luidt: [i]De profun'dis clama'vi ad te. Do'mine![/i] (Lat.), uit de diepten (van ellende) roep ik tot U, o Heer !

Lees verder
1949
2022-07-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

De Profundis

(Lat.), „Uit de diepten”, aanvangswoorden van de boetpsalm 130 (Vuig. 129).

1948
2022-07-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

de profundis

(Lat.) uit de diepten, één der 7 boetpsalmen, die met die woorden begint.

1947
2022-07-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DE PROFUNDIS

(uit de diepten), beginwoor-den van de 129ste psalm, zoals hij in de Vulgata begint (psalm 130 volgens het Hebreeuws). Hij behoort tot de 7 kerkelijke boetpsalmen en wordt in de Latijnse liturgie dikwijls gebruikt, doch niet enkel op dagen van boete en rouw; ook in de Woensdagvespers en de 2de Vespers van Kerstmis (wel wegens vers 7, met een zinspe...

Lees verder
1940
2022-07-06
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

De profundis

De profundis clamavi. Uit de diepten van den afgrond heb ik geroepen. Begin van PSALM 130. (R. K. treurzang.)

Lees verder
1937
2022-07-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

De profundis

v. (Lat. Uit de diepten [roep ik tot U, o Here!) beginwoorden van een treur- of boetepsalm 130; de psalm). (De = Dee).

1933
2022-07-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

De profundis

„Uit de diepten’’, eerste woorden v. Psalm 129; i/d R.K. Kerk als treurzang gebruikt; beroemd gedicht v. Oscar → Wilde.

Lees verder
1933
2022-07-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

De profundis

De profundis - (Lat. = Uit de diepten), aanvangswoorden en benaming van den boetpsalm 129, vnl. gebruikt in de Doodenliturgie. Komt verder voor in de Woensdagvespers, 2e Vespers van Kerstmis enz. Vgl. Luther’s boetelied ,,Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir”.

Lees verder
1926
2022-07-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

De Profundis

Zoo heet, naar de eerste Latijnsche woorden van het lied, in de Roomsche kerk de 130ste psalm, welke voornamelijk als boetpsalm en treurgezang in die kerk gebruikt wordt.

1922
2022-07-06
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

De profundis

De profundis (Lat.) zijn de beginwoorden van Psalm 130: „Uit de diepte van ellende"; het is de gewone Rooms Katholieken treurpsalm bij begrafenissen.

1916
2022-07-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

De profundis

De profundis - (Lat.), „Uit de diepte”, aanvangswoorden van Psalm 130, die bijzonder als boetpsalm dienst doet. Luther verwerkte hem liturgisch tot het boetelied: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir”; componisten hebben veel gebruik gemaakt van d.

1870
2022-07-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

De profundis

De profundis of „Uit diepten” zijn de eerste 2 woorden van Psalm 130 volgens de vertaling der Vulgata. Die Psalm wordt in de R. K. Kerk als een treurzang gebruikt.