Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 23-04-2019

Comité de salut public

betekenis & definitie

Comité de salut public - (Fr., = C. van Algemeen Welzijn), 6 April 1793 door de Fransche Conventie ingesteld, om streng toezicht te houden op ministers e.a. leden van de uitvoerende macht. Bestond ten slotte uit 12 leden, voor 1 maand benoemd, maar het mandaat werd steeds verlengd.

Dit eerste C. stond onder Danton en trachtte den vrede te bewerken met binnenen buitenlandsche vijanden. Tegen die gematigdheid kwamen de felle Jacobijnen in verzet; als gevolg hiervan werd het C. 10 Juli 1793 vernieuwd; Danton verdrongen door Robespierre. Dit tweede, „Groote C.” trok alle macht aan zich en heeft, ondanks innerlijke verdeeldheid, in gespannen activiteit straf geregeerd. Na den val van Robespierre blijft het met beperkte macht bestaan als „C. des opérations mil. et diplomatiques” tot de grondwet van 1795. V. Claassen