Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

finaliteit

betekenis & definitie

1. Doel(einde).

De herstelwet heeft tot finaliteit de economie van het land... te normaliseren, Volksmacht 27/8/1976.

Een pluralistische instelling is best voorstelbaar, naarmate haar finaliteit niet de diepste roerselen van het mens-zijn betreft, Alumni 1979, 2, 1.

2. In het (vernieuwd) onderwijs, ter aand. van een doelgerichte opleiding om zich in een bepaald onderdeel van een (technisch) vak te specialiseren; specialisatie.

Talendiploma’s. Eén jaar finaliteit. Geen bijvakken. Uitsluitend talenstudie, Kerk en Leven (ed. Mechelen) 12/8/1976, p. 2.

Vernieuwd secundair technisch onderwijs:... 5e specialisatiejaar - finaliteit (bloementeelt, groenteteelt, fruitteelt, sierboomteelt, bloemsierkunst), Gents Adv. 12/8/1976.

Hoger secundair kunstonderwijs. Minimum 2 studiejaren, naargelang leeftijd en gedane studiën. - Hoger kunstonderwijs - Finaliteit. Twee studiejaren, Advert. (ed. Rupel) 24/8/1976.

Op hoger niveau kunnen verschillende finaliteiten, beeldhouwkunst, schilderkunst, grafiek en tekenen gevolgd worden. Doorheen alle studiefasen wordt de leerling van het onderwijs in de beeldende kunsten geconfronteerd met de oudste en de modernste stromingen en technieken, Maand jan. 1977, p. 31.

Sam.: finaliteitsafdeling (Met ingang van het schooljaar 1973-1974 werden de finaliteitsafdelingen op het niveau van het hoger onderwijs van de rijksscholen voor beeldende kunsten gegroepeerd in een bovenbouw, het «Rijkscentrum Hoger Kunstonderwijs Brussel», Maand jan. 1977, p. 31);

- finaliteitsjaar (Tot slot verklaarde de burgemeester de tentoonstelling van de jaarwerken der leerlingen voor geopend. We vermelden hier onder de geslaagden van de finaliteitsjaren, Limburg 31/8/1976).

< >