Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-01-2023

KENT

betekenis & definitie

graafschap in het Z.O. van Engeland, tussen Londen, de Theems, de Noordzee en het Nauw van Calais, de „tuin van Engeland”; opp. 3949 km2, (1949) 1 523 000 inw. Het bestaat grotendeels uit een vruchtbaar heuvellandschap, gevormd door de cuesta-steilrand van de North Downs, die zich oostwaarts tot aan Dover en Folkestone uitstrekken, en de South Downs, die uit kalk bestaan en met kort gras en heide zijn begroeid.

Naar de zijde van de Theems is de krijtbodem met leem bedekt, en aan de zeekant liggen uitgestrekte kwelders (marshes), vooral daar waar de Theems en de Medway zich verenigen en op de eilanden Sheppey en Thanet. Het centrale deel wordt gevormd door een zandig gebied, uit krijtmergel en groenzand bestaand en bedekt met dennenbossen, ten N. waarvan de vruchtbare Holmsdale Vale ligt. Verder naar het Z. omringt het Grand Military-kanaal de Romney-Marsh. De brede mond der Medway, met Sheerness aan de ingang en Chatham op de achtergrond, vormt een veilige haven. Tegenover Deal ligt de „rede van Duins”, verder oostwaarts de gevaarlijke Goodwin Sands. De belangrijkste riviertjes (Theems, Darent, Medway, Stour) stromen vnl. naar het N. af. Kent is overwegend agrarisch; tarwe en groenten zijn de hoofdproducten. In de omtrek van Maidstone en Canterbury zijn veel boomgaarden (vooral kersen) en uitgestrekte hopvelden. De veestapel omvat vnl. runderen en schapen, bekend om hun goede wol. De nijverheid omvat scheepsbouw (Gillingham, Rochester, Chatham), metaalnijverheid (Rochester: tractors, Ashford: locomotieven, Maidstone: autobussen), cement- en pannenindustrie. Aan de kust is visserij en een belangrijke oesterteelt.Canterbury, de zetel van de primaat der Engelse staatskerk, is vnl. marktstad van een agrarische omgeving en heeft enige landbouwindustrie. Aan de kust liggen een aantal badplaatsen, o.a. Folkestone en Ramsgate. Het dichte spoorwegnet is vooral op Londen gericht, mede als gevolg van het feit, dat een groot deel van Kent woongebied voor Londense forensen is. Het W. deel van het graafschap valt binnen het stadsgebied van Londen; een aantal vroegere Kentse steden zijn thans weinig meer dan Londense voorsteden. Kent is bekend om zijn natuurschoon en om een aantal overblijfselen van oude architectuur.

Onderscheiden gedeelten van het graafschap genieten zekere voorrechten en staan o.a. buiten de graafschapswetgeving, zoals de hoofdstad (county town) Maidstone, de vroegere hoofdstad Canterbury, de city Rochester, en de liberties Romney-Marshes en Cinque Ports. Kent is steeds in vijf districten (lathes) verdeeld geweest, die vroeger elk hun eigen gerechtshof hadden. Het graafschap ligt het dichtst bij het continent en was derhalve steeds blootgesteld aan invallen van buiten. Julius Caesar noemde het Cantium. De Angelsaksen, die in 449 op het eiland Thanet landden, stichtten er een koninkrijk, dat in 823 verenigd werd met Mercia.

Lit.: W. Page (ed.) The Victoria History of the Counties of England (2 dln, 1908, 1926); R. Church, Kent (1948); S. P. B. Maïs, The Land of the Cinque Ports (1949).