Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

GENERATIE

betekenis & definitie

(Lat.: generatio = voortbrenging), wordt veelal gebruikt in de betekenis van geslacht of gelijktijdig levende individuen van dezelfde soort. Men rekent de duur van een generatie op het aantal jaren dat verloopt tussen de eigen geboorte en die van het eerste kind.

Dit aantal jaren bedraagt 20-25. Een mens zal dus behalve de eigen generatie nog 2 voorafgaande (ouders en grootouders) en 2 volgende (kinderen en kleinkinderen) generaties meemaken voor kortere of langere tijd. Het beleven van 3 voorafgaande en 3 volgende generaties komt voor in families, waarin een lange levensduur en vroegtijdige huwelijken de regel zijn.

< >