Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 17-06-2022

Abgar

betekenis & definitie

naam (of titel) der te Edessa gevestigde vorsten van het bij het Romeinse Rijk behorende gebied Osrhoëne, dat in de 3de eeuw zijn zelfstandigheid verloor. De latere christelijk Syrische overlevering noemt als stamvader van dit vorstenhuis Orhai bar Chewja, 137 v.

Chr.In het begin onzer jaartelling regeerde Abgar Oekama (d.w.z. de Zwarte), van wien een oud Syrisch geschrift verhaalt, dat hij gedurende een ziekte Jezus tot zich genodigd zou hebben, die echter hieraan geen gehoor gaf, maar beloofde, dat hij één van zijn discipelen zou zenden. Er wordt bijgevoegd, dat de apostel Addai (Thaddeus) werkelijk na de Hemelvaart derwaarts is gereisd en den koning en de gehele stad tot het Christendom bekeerd heeft. De onechtheid der beide daarop betrekking hebbende en door Eusebius medegedeelde brieven is reeds in 495 door paus Gelasius vastgesteld. Het gehele verhaal is vermoedelijk een verdichtsel der Christenen te Edessa, die daardoor aan hun gemeente de roem van een hoge ouderdom wilden bezorgen. De eerste dezer vorsten, wier historiciteit boven verdenking staat, is Abgar VIII (176-213). De betreffende Syrische tekst is uitgegeven door G. Phillips, The doctrine of Addai, London 1876.