Wat is de betekenis van Abgar?

2004
2022-11-30
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Abgar

Abgar was de koning van Edessa, verbonden met de legende van de eerste afbeelding van Christus. In Edessa, Mesopotamië, leefde de melaatse koning Abgar. Hij hoorde van de wonderdokter Christus en gaf zijn knecht opdracht met een brief naar Christus te gaan, waarin deze werd gevraagd bij hem te komen. In het geval Christus niet kon komen, zou de kne...

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Abgar

Abgar, koningen van het Noordsyrische rijk OSRHOËNE.

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Abgar

naam (of titel) van 8 vorsten van Osrhoëne (137 V.C.-213 n.C.), te Edessa (KI. Az.) gevestigd; een oude legende wilde dat A. Oekama tot Christendom werd bekeerd door de apostel Addai (d.i. Thaddeüs).

Lees verder
1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Abgar

naam (of titel) der te Edessa gevestigde vorsten van het bij het Romeinse Rijk behorende gebied Osrhoëne, dat in de 3de eeuw zijn zelfstandigheid verloor. De latere christelijk Syrische overlevering noemt als stamvader van dit vorstenhuis Orhai bar Chewja, 137 v. Chr.In het begin onzer jaartelling regeerde Abgar Oekama (d.w.z. de Zwarte), van...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Abgar

('abgar) titel van 8 vorsten van Edessa, een rijk in Mesopotamië, 132 v. 216 n. K. De legende verhaalt dat Abgar V met Kristus in briefwisseling zou hebben gestaan en van hem een zweetdoek met de afdruk van zijn aangezicht zou hebben bezeten.

Lees verder
1926
2022-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Abgar

Met den bijnaam Uchama, was koning van Edessa en regeerde 8—45 n. Chr. Volgens Eusebius moet hij tijdens een zware ziekte zich tot Jezus gewend hebben met een brief, waarin hij verzocht, dat deze mocht komen om hem te genezen. Jezus moet schriftelijk geantwoord hebben, dat Hij niet naar Edessa kon komen, maar dat na zijn hemelvaart een zijner...

Lees verder
1869
2022-11-30
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Abgar

algemeene titel der vorsten van het osrhoënische rijk te Edessa (137 vóór Christus tot 216 na Chr.). Onder de 28 koningen van dat rijk is vooral Abgar Uchomo (d. i. de Zwarte), een tijdgenoot van Augustus en Tiberius, vermaard geworden door zijne beweerde briefwisseling met Christus. Die brieven, van welke het eerst melding gemaa...

Lees verder