Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 12-01-2018

Aveyron

betekenis & definitie

Aveyron of Aveiron is de naam eener rivier in het zuiden van Frankrijk. Zij ontspringt bij Séresmele-Chateau en stort na een loop van 39 geogr. mijlen, grootendeels door het departement, dat naar haren naam genoemd is, zich uit in de Tarn.

Op een afstand van 7 mijlen van haren mond wordt zij bevaarbaar. Het evenzoo genoemde departement ligt tusschen de departementen Cantal, Lozère en Gard Herault, en Tarn, Tarn-Garonne en Lot, en heeft eene oppervlakte van ruim 170 geogr. mijlen. Het is eene woeste bergstreek, tusschen de gebergten van Auvergne en de Cevennes gelegen, maar wordt naar het zuidwesten of naar de zijde der Garonne wat vlakker. Het wordt besproeid door de Lot en de Aveyron met hare zijrivieren. Daartusschen verheffen zich bergen ter hoogte van 1000 tot 1600 Ned. el, hier en daar met merkwaardige holen en grotten. Het klimaat is er in verschillende gedeelten zeer verschillend. Van den bodem is naauwelijks de helft ontgonnen; men vindt er uitgestrekte heidevelden en aanzienlijke wouden.

De wijngaard levert er een zeer middelmatigen wijn, zoodat er veel brandewijn gestookt wordt. De bosschen bestaan er hoofdzakelijk uit eiken-, beuken- en naaldhout, en de kastanjeboomen leveren er een overvloed van vruchten. De veeteelt is er de voornaamste bron van bestaan. Er is veel wild, en er worden veel steenkolen, ijzer, aluin, zilverhoudend lood, antimonium, zink enz. opgedolven. Daarenboven heeft men er onderscheidene fabrieken. Het aantal inwoners bedraagt er ongeveer 400000, en onder deze bevinden zich 30000 Hervormden. De hoofdstad is Rhodez.