Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Stad

betekenis & definitie

Eene stad noemde men te voren eene ommuurde, van poorten voorziene plaats met eigenaardige stedelijke regten en gewoonlijk eene groote mate van zelfstandigheid in het bestuur. Thans echter zijn deze kenmerken vervallen, en terwijl de meeste steden van hare muren en poorten beroofd en alle bijzondere regten opgeheven zijn, zoodat in dit opzigt geen onderscheid bestaat tusschen dorpen en steden, die gelijkelijk gemeenten worden genoemd, geeft men den naam van stad aan zulke gemeenten, die van ouds den naam van stad droegen of zich door eene aanmerkelijke grootte onderscheiden. Intusschen heeft men in Duitschland nog drie vrije steden, namelijk Hamburg, Bremen en Lübeck, die wel is waar den Keizer van Duitschland als souverein erkennen, maar tevens hunne eigene regten en instellingen handhaven.