Wel betekenis & definitie

Wel (Eene) is de naam van het opborrelend water, dat bij het graven van een put te voorschijn komt. Gewoonlijk vindt men in ons Vaderland zulk eene wel onder het zand in de leem lagen van den ondergrond, en het welwater bereikt dan in den put gewoonlijk de hoogte van het nabijgelegen kanaal- of rivierwater. Men grave alzoo een put bij lagen waterstand, om de diepste wellen te verkrijgen en in den zomer goed drinkwater te hebben.