Aalst (Philips en Pieter van) betekenis & definitie

Philips en Pieter van Aalst waren mede-onderteekenaars van het Verbond der Edelen en zijn op den 1sten Junij 1568 te Brussel op last van Alva onthoofd.

(Joost Mattheus van) was een bekwaam vestingbouwkundige in dienst van Graaf Lodewijk van Nassau; — (Johan van) de eerste pastoor, die na de hervorming hier te lande te Vleuten, Harmelen, Spangen en omliggende dorpen dienst heeft gedaan († 1673); — (Evert van), geboren te Delft in 1602, een bekwaam schilder, vooral van fruit en van harnassen († 1658); — (Willem van) een broederszoon van den voorgaande; hij bragt zijne jeugd door in Frankrijk en Italië en behaalde vervolgens, te Amsterdam gevestigd, als schilder nog meer roem dan zijn oom († 1679).

Laatst bijgewerkt 27-06-2017