Aalst betekenis & definitie

Aalst, eene stad met ongeveer 17.000 inwoners, aan de Dender, met olieslagerijen, linnen- en katoenfabrieken.

Zij heeft ruimschoots haar deel gehad aan de ellenden van den tachtigjarigen oorlog. In 1582 is zij door de heeren de Merode en Olivier van den Tempel aan de Spanjaarden ontrukt. Zij is toen door Johan van den Corput met vestingwerken voorzien, maar in 1584 door eene muitende Engelsche bezetting voor 30.000 ducaten aan Parma overgegeven. Zij is in 1667 door Turenne ingenomen, in 1671 ontmanteld en had in 1676 — tijdens onzen oorlog met Lodewijk XIV — veel last van de beide tegen elkander overstaande legers, ’t geen haar in 1701 desgelijks te beurt viel. In 1734 werd zij door de Franschen bezet, die zich bij verrassing van Gend hadden meester gemaakt. Weleer was zij de hoofdplaats van een graafschap, — thans is zij die van een arrondissement.

Laatst bijgewerkt 27-06-2017