Aalborg betekenis & definitie

Aalborg is eene van ouds — sedert de elfde eeuw — aanzienlijke koopstad in Jutland, aan den zuidelijken oever van den Limfjord en ongeveer zes uren gaans van den mond van dezen gelegen. Zij telt 10.000 inwoners en heeft uitmuntende scholen, waaronder eene zeevaartschool, en eene belangrijke bibliotheek.

De fabrieknijverheid bemoeit er zich vooral met het bewerken van leder, suiker en tabak, maar bijzonder bloeit er de handel met Engeland, Noorwegen en Zweden. In 1535 was zij bezet door de Jutlandsche boeren, die tot handhaving hunner vrijheid waren opgestaan. Rantzau nam haar stormenderhand in, en de verdedigers werden bij duizenden gedood. In 1627 werd Aalborg door de soldaten van Wallenstein geplunderd en later (1643—1657) door de Zweden geteisterd. Het ambt Aalborg, hoofdzakelijk tusschen den Mariager- en den Limfjord gelegen, strekt zich uit over ruim 53 □ mijlen en heeft ruim 77000 inwoners.

Laatst bijgewerkt 27-06-2017