W. betekenis & definitie

W. - W, v. (-’s), de 23ste letter van het alphabet; — al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; — in afkortingen :

W. — West of Westen; —
W.C. — watercloset; —
Wd. — waarnemend; —
Wdb. — woordenboek; —
wed. — weduwe; —
W. en W.— Weduwen en Weezen; —
Wetb. — Wetboek; —
w. g. — was geteekend (op afschriften); —
— weinig gebruikelijk; —
w.i . — werktuigkundig ingenieur; —
W. I. — WestIndië;
W. L. — Westerlengte; —
W.P.K. — waterpaardekracht; —
W.v.B.R — Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; —
W. v. K. — Wetboek van Koophandel; —
W. v. S. — Wetboek van Strafrecht.

Laatst bijgewerkt 06-12-2018