Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 02-12-2018

2018-12-02

Toezicht

betekenis & definitie

Toezicht - o. het toezien; opzicht: toezicht uitoefenen; onder toezicht staan;

— bewaking, zorg : het toezicht hebben over;
— (recht.) raad van toezicht en discipline, het in elk arrondissement bestaand college van zes advocaten, dat belast is met de zorg voor de eer van den stand der advocaten en toezicht houdt over hunne handelingen; raad van toezicht (op spoorwegen).