Synoniemen van Toezicht

2019-10-21

Toezicht

Toezicht is het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Bovenstaande definitie komt voor in de achtereenvolgende Kaderstellende Visies op Toezicht. Deze definitie is overgenomen van de Algemene Rekenkamer. Toezicht wordt in deze definitie beschouwd als een uitvoerend proces waarin verschillende activiteiten plaatshebben: infor...

2019-10-21

toezicht

toezicht - zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-zicht 1. erop letten om te kijken of het goed gaat ♢ de politie hield toezicht op het verkeer 1. onder toezicht staan [in de gaten gehouden worden] Zelfstandig naamwoord: toe-zicht het toezicht Synoniemen bewaking, hoede

2019-10-21

toezicht

toezicht - Zelfstandignaamwoord 1. in de gaten houden, letten op Woordherkomst samenstelling van toe en zicht Verwante begrippen bewaking, controle, opzicht, supervisie, verificatie

2019-10-21

Toezicht

Toezicht - o. het toezien; opzicht: toezicht uitoefenen; onder toezicht staan; — bewaking, zorg : het toezicht hebben over; — (recht.) raad van toezicht en discipline, het in elk arrondissement bestaand college van zes advocaten, dat belast is met de zorg voor de eer van den stand der advocaten en toezicht houdt over hunne handelingen; raad van toezicht (op spoorwegen).